Sezona aktivnih subota uveliko je počela sa pregršt raznovrsnih sadržaja. Ovim programom apelujemo na vežbanje u prirodi koje je neizmerno bitno obzirom da je današnji način života sedentaran i otuđen od prirode.

Atletika:
Atletski dvočasovni blok je prvi i verovatno jedan od najznačajnijih programa za naše mališane. Podsetimo se da atletika sadrži sledeće grane: hodanje, trčanje, skokove, bacanja i višeboje. Višestruko pogađa motoričke sposobnosti, a one su esencijalne i od njih zavisi uspeh u gotovo svim sportovima. Bazičan sport, koji se još naziva “kraljica svih sportova”.

Biciklizam:
Avanturizam na biciklima u Sporticusu vrlo je atraktivan. Nije to slučajno. Tu smo za sve nivoe. Stručan i profesionalan pristup omogućiće Vašoj deci da nauče elementarne i profesionalne veštine (zavisi od afiniteta), “prevale” kilometre i osećaju se sigurno i bezbedno na točkovima.

Fudbal i košarka:
Ovde treba napraviti uvod da je za pravilno formiranje tela i razvoj motoričkih sposobnosti izuzetno bitan period do dvanaeste godine života. Profesori fizičkog vaspitanja u našem obrazovnom sistemu počinju rad sa decom tek od jedanaeste godine. Telo je školskim programom nedovoljno stimulisano fizičkim aktivnostima, u odnosu na potrebe deteta u tom uzrastu. Senzitivni periodi za razvoj motoričkih sposobnosti gotovo su svi završeni do 12 godine. Zato se insistira na raznovrsnosti kretnih sadržaja koje samo jedan sport ne može da pruži. Specifični sportovi, koji su među našom decom verovatno najpopularniji (fudbal i košarka), uvršteni su u naš program najpre kao teza sprečavanja rane specijalizacije. Naučna istraživanja odavno potvrđuju negativnost ovog trenda. Svesni da mnogi vršnjaci naših mališana dosta vremena posvećuju fudbalu, rešili smo da na neki način, pored sale, gde u toku sezone mesečno radimo fudbal, kompenzujemo njihove potrebe kako bismo sprečili ranu specijalizaciju.

Rekreacija za mame:
Besplatna stručna podrška za sve mame! Ne zaboravimo da deca najviše uče po modelu. Budite im uzor!

sporticus