Univerzalna škola sporta predstavlja sekciju sportskog kluba “Sporticus”, za rad sa najmlađom decom na najširem sportskom obrazovanju. Škola se bavi vaspitno – sportskim radom sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta (3-11 godina).

Osnovni oblik rada je jednočasovni trening u sali (tri puta sedmično). Dopunski oblici rada su treninzi na bazenu, u prirodi, izleti, šetnje, izlasci u bioskop, pozorište…

Tokom proleća i leta, akcenat je na radu na otvorenom, u prirodi (Ada i Košutnjak). Osnovne aktivnosti uključuju prirodne i izvedene oblike kretanja – hodanje, trčanje, rad sa loptom, vežbe oblikovanja, penjanja, puzanja…, kao i pripremu za učenje plivanja i školu plivanja. Osim što ovim načinom rada ostvarujemo osnovne ciljeve škole, takođe želimo i da kod dece razvijemo ljubav prema prirodi, kao i zdrave navike boravka i aktivnosti u njoj.

Sporticus
skola sporta sporticus

Plan i program univerzalne škole sporta je osmišljen od strane stručnog kadra, uz savetodavnu pomoć profesora Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Aktivnosti škole se temelje na funkcionalnoj igri, osnovama bazičnih sportskih grana (gimnastika, atletika, plivanje), kao i osnovnim elementima sportskih igara (odbojka, rukomet, košarka, fudbal) i borenja. U radu se neguje individualni pristup, u zavisnosti od uzrasta i sposobnosti deteta.

CILJEVI RADA U UNIVERZALNOJ ŠKOLI SPORTA

Prevencija stečenih posturalnih deformiteta, koji se sve učestalije javljaju kod dece (skolioza, lordoza, kifoza, X i O noge, ravna i izdubljena stopala)

Smanjenje rizika od pojave gojaznosti kod dece i poremećaja koji je prate (hipertenzija, dijabetes…)

Svestrani razvoj funkcionalnih, motoričkih i psihičkih sposobnosti

Adekvatna socijalizacija dece

Rano otkrivanje i podsticanje talentovanosti za sport

Prevencija loših posledica jednostranih, specijalizovanih treninga

Razvoj interesovanja i ljubavi prema sportu

Usvajanje zdravih životnih navika

Očuvanje i unapređenje zdravlja