Naš tim

Stručni tim škole sporta Sporticus čine diplomirani profesori fizičke kulture, fizičkog vaspitanja, diplomirani profesori sporta i psiholog