Sportski klub Sporticus vas Poziva na Prvenstvo Srbije u duatlonu koje će se održati 27. aprila na Beogradskom sajmu.

duatlon

1. Mesto održavanja:
Beogradski Sajam, Beograd, Srbija

2. Datum i vreme održavanja takmičenja:

Subota, 27.04.2019.
12:00 – Mini duatlon: 500m trčanja, 2km bicikla i 0,25km trčanja;
12:20 – Kids duatlon: 1000m trčanja, 5km bicikla i 500m trčanja;
12:50 – Super brzi duatlon: 2,5km trčanja, 10km bicikla i 1.2km trčanja;
14:10 – Duatlon: 5km trčanja, 20km bicikla i 2,5km trčanja.
Proglašenja: 15:20 – 15:40

3. Organizator:
Triatlon Savez Beograda, 3A4U.

4. Pokrovitelji:
Skupstina grada Beograda – Sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda
Ministarstvo omladine i sporta – Srpska triatlonska unija

5. Registracija:
sk.sporticus@gmail.com ili 063/765 87 77
Prijave se primaju zaključno sa 22.04.2017. do 8:00 sati ili dok se ne prijavi 150 takmičara/ki. Naknadne prijave moguće su samo ako ima mesta.
Prijava je potpuna tek od datuma uplate startnine.

6. Startnina:
Cena za kategorije: pioniri – 400 din, kadeti, juniori – 800 din,
Za navedene kategorije, članovi Beogradskog saveza imaju 50% popusta na startninu.
Cena za kategorije: AG – 1200 din.

Uplatu možete izvršiti na račun:
Aik Banka boj računa: 105-2151073-26
primalac: TSB, Ariljska 2, Beograd
svrha: startnina

7. Kategorije takmičara:
Mlađi pioniri – rođeni 2010. god. i mlađi, devojčice i dečaci;
Stariji pioniri – rođeni 2008. i 2009. god, devojčice i dečaci;
Mlađi kadeti – rođeni 2006. god. i 2007. god, devojčice i dečaci;
Satriji kadeti – rođeni 2004. god. i 2005. god, devojčice i dečaci;
Mlađi juniori – rođeni 2002. god. i 2003. god, žene i muškarci;
Stariji juniori – rođeni 2000. god. i 2001. god, žene i muškarci;
U23 – rođeni od 1997. god. do 1999. god, žene i muškarci;
Apsolutna, (rođeni 2003. god. i stariji), žene i muškarci;
AG1 18-30, žene i muškarci.
AG2 31-40, žene i muškarci;
AG3 41-50, žene i muškarci;
AG4 51+, žene i muškarci.

Kategorije ce biti proglasavane ako ima minimum 2 takmičara u kategoriji.

8. Osiguranje, odgovornost i zdravlje:
Svaki takmičar učestvuje na takmičenju na svoj vlastitu odgovornost. Za maloletna lica je potrebna roditeljska/starteljska saglasnost u slučaju da nisu registrovani članovi Triatlon kluba. Lekarska pomoć će biti dostupna uz stazu i u ciljnoj ravnini. Organizator ne snosi odgovornost za oštećenje ili gubitak sportske opreme i ličnih stvari učesnika.

9. Trasa trke:
Početno trčanje iz startno ciljne zone. Trčanje po ravnoj asvaltnoj stazi, levom stranom, do tačke okreta i nazad, levom stranom staze, do skretanja levo ka ZI kružnom stazom, broj krugova zavisi od kategorije. Zona izmene je pored trkačke staze i iz nje se direktno izlazi na biciklistički segment.
Biciklistički segment: posle mount linije skreće se desno i vozi se u suprotnom smeru kazaljke na satu po ravnom asfaltnom putu sa polukružnim okretima. Širina puta na mestima gde smerovi nisu odvojeni je oko 12 m za oba smera, dozvoljen draft. Broj krugova je u zavisnosti od kategorije.
Trkački segment je na ravnoj asfaltnoj podlozi. Broj krugova je u zavisnosti od kategorije.
– Mini duatlon POČETNICI: 500m trčanja (1 krug), 2km bicikla (2 kruga) i 250m trčanja (1 krug);
– Kids duatlon: 1000m trčanja (2 kruga), 5km bicikla (4 kruga) i 500m trčanja (1 krug);
– Super brzi duatlon: 2,5km trčanja (kruga), 10km bicikla (8 krugova) i 1.2km trčanja (krug);
– Duatlon: 5km trčanja (kruga), 20km bicikla (9 krugova) i 2,5km trčanja (kruga).

10. Nagrade:
Troje najbolje rangiranih u svakoj kategoriji dobijaju medalje. Moguće robne nagrade.

11. Dodeljivanje nagrada:
Ceremonija dodele nagrada održaće se za svaku naznačenu kategoriju.

12. Osnovna pravila i uslovi:
Takmičenje se odrzava i podleže pravilima organizacije takmičenja propisanim od strane ITU/ETU/STU.
Žalbe se prihvataju samo u pisanom obliku uz kotizaciju od 5000 din. U slucaju da je žalba osnovana, kotizacija se vraća. Komisija za žalbe: Glavni sudija trke, Direktor trke, STU predstavnik.

SATNICA TRKE:
10:00 otvaranje RACE centra
10:30 dolazak timova i zvaničnika
10:00 – 11:30 preuzimanje startnih paketa (u odnosu na vreme Chek in kategorija)
12:00 – 15:30 ZABRANJEN JE PROLAZ KOLIMA KROZ SAJAM U ZONI TRKA

Mini duatlon – Pioniri
500m trčanja – 1 krug / 2km bicikla – 2 kruga / 250m trčanja – 1 krug

11:00 – 11:15 ChekIN
11:50 Line up
12:00 Start Pioniri
13:30 – 13:45 Chek out
15:20 Proglašenja

Kids duatlon – Mlađi kadeti
1,2 km trčanja – 2 kruga / 5km bicikla – 4 kruga / 600m trčanja – 1 krug

11:05 – 11:20 ChekIN
12:10 Line up
12:20 Start Mlađi kadeti
13:30 – 13:45 Chek out
15:27 Proglašenja

Brzi duatlon – Stariji Kadeti
2,5km trčanja – 2 kruga / 10km bicikla – 8 krugova / 1.2km trčanja – 1 krug

11:20 – 11:40 ChekIN
12:10 Line up
12:50 Start Stariji Kadeti
13:30 – 13:40 Chek out
15:35 Proglašenja

DUATLON – Juniori, U23, Age group
5km trčanja – 2 kruga / 20km bicikla – krugova / 2,5km trčanja – 1 krug

13:40 – 13:45 ChekIN
14:00 Line up
14:10 Start DUATLONA
15:30 – 16:00 Chek out
15:40 Proglašenja
15:50 Vremenski limit trke