Fotografije / Stara planina 2020. – I smena, treći dan