Fotografije / Stara planina 2020. – II smena, treći dan