OŠ "Ivo Andrić", mala sala, Ivana Mičurina 38A, Kanarevo Brdo
  Utorak Četvrtak
Mlađa grupa (3-4 godine) 17:45 - 18:45h 17:45 - 18:45h
Srednja grupa (5-6 godina) 18:45 - 19:45h 18:45 - 19:45h
Starija grupa (7-8 godina) 19:45 - 20:45h 19:45 - 20:45h