SC "Partizan", mala sala, Prote Milorada Pavlovića (Mije Oreškog) 54, Žarkovo
  Ponedeljak Utorak Četvrtak
Mlađa grupa (3-4 godine) 18:00 - 19:00h 18:00 - 19:00h 18:00 - 19:00h
Srednja grupa (5-6 godina) 19:00 - 20:00h 19:00 - 20:00h 19:00 - 20:00h
Starija grupa (7+) 20:00 - 21:00h 20:00 - 21:00h 20:00 - 21:00h